בעיות האישיות שלו היו כבר אז. מהתרשמותי הוא נרקיסיסט ואופורטוניסט, ומאוהב בעצמו. מסתנוור בקלות משררה והון. יש בו המון סתירות ומורכבויות, אבל אני חושב שבבסיסו הוא בן-אדם טוב עם יכולות. את הכישרון שלו ה...

TheMarker
Created By TheMarker
On 2018 M12 6
Help Translate This Item