בתחום היין למשל, צרפת היא עודנה המעצמה הגדולה ביותר בשוק היין העולמי. במונחים של שווי כספי, היא עדיין מוליכה את השוק