ტესტი: რაშია თქვენი ბედნიერების გასაღები?

ადამიანებს ბედნიერებად სულ სხვადასხვა რამ მიაჩნიათ: ვის - ფული, ვის - სიყვარული და ვის კიდევ რა. თუ გაინტერესებთ, რაშია თქვენი ბედნიერების გასაღები, გაიარეთ ეს ტესტი.

Sputnik Georgia
On Dec 18, 2017