ტესტი: რამდენად კარგად „კითხულობთ“ ადამიანებს

შეგიძლიათ სწორად განსაზღვროთ, რას გრძნობენ, რას განიცდიან ადამიანები რეალურად ამა თუ იმ ვითარებაში? მოდით, შევამოწმოთ, რამდენად კარგად მუშაობს თქვენი ინტუიცია.

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ამ ქალის თვალებში იკითხება...
1.bp.blogspot.com
ამ ქალის თვალებში იკითხება...
x
ამ ქალის სახეზე იკითხება...
fotyma/iStock
ამ ქალის სახეზე იკითხება...
x
ეს ქალი განიცდის...
drbimages/iStock
ეს ქალი განიცდის...
x
ამ ქალის თვალები გამოხატავს...
asiseeit/iStock
ამ ქალის თვალები გამოხატავს...
x
ეს თვალები ამბობს, რომ ქალი არის...
drbimages/iStock
ეს თვალები ამბობს, რომ ქალი არის...
x
Calculating...
Play Again?

Keep Reading

This post was created by a member of our community, where anyone can post awesome content.

Learn more or Create your own

Facebook Comments

Workaround to expand sticky correctly