בחנו את עצמכם: האם אתם חוגרים את ילדיכם באופן בטוח?

!בדקו עד כמה אתם בקיאים בנושא בטיחות ילדים ברכב סמנו את התשובה הנכונה לכל שאלה וקבלו את התוצאה

1 / 10

לפי המלצת גופי הבטיחות המובילים בעולם, עד מתי יש להסיע תינוק כשפניו נגד כיוון הנסיעה?