שדך לי פוליטיקאי: סימולטור הצעות חוק

דמיין שאתה חבר כנסת, החוקים האלה עומדים להצבעה, איך תצביע?

MatchMeAPolitician
On 2015 M02 12