Which pokemon are you?

Fun quiz

Putis
Created By Putis
On Jan 15, 2017

Which Element?

Are you?

Charizard

Charizard

Blastoise

Blastoise

Venasaur

Venasaur

Snorlax

Snorlax

Lapras

Lapras

Zapdos

Zapdos

Lugia

Lugia

Raquaza

Raquaza