Можете ли да откриете илюзиите в тези изображения?

Какво виждате на следните снимки...

ed_02
Created by ed_02
On Jun 7, 2016

Какво не е наред в тази на пръв поглед нормална снимка?

Можете ли да откриете котката сред тези сови?

Какво е изобразено тук?

Виждате ли котката на дървото?

Можете ли да откриете яйцето измежду зайците?

Открийте картофа, скрит измежду хамстерите!

Можете ли да откриете птицата в тази гъста джунгла?

Виждате ли лицето на скрития мъж?

В тази гора се крие едно животно...

Открийте падната сред тези метъли

На тази скала има две котки, можете ли да ги откриете?