Εσείς μπορείτε να βρείτε το πιο παχυντικό καθημερινό φαγητό

Το βρήκες! Είναι το πιο παχυντικό στη λίστα με 589 θερμίδες/ μερίδα

Το βρήκες! Είναι το πιο παχυντικό στη λίστα με 589 θερμίδες/ μερίδα

Είσαι κοντά! Είναι το δεύτερο πιο παχυντικό στην λίστα με 586 θερμίδες/ μερίδα

Είσαι κοντά! Είναι το δεύτερο πιο παχυντικό στην λίστα με 586 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το τρίτο πιο παχυντικό στην λίστα με 469 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το τρίτο πιο παχυντικό στην λίστα με 469 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το τέταρτο πιο παχυντικό στην λίστα με 461 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το τέταρτο πιο παχυντικό στην λίστα με 461 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το πέμπτο πιο παχυντικό στην λίστα με 457 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το πέμπτο πιο παχυντικό στην λίστα με 457 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το έκτο πιο παχυντικό στην λίστα με 414 θερμίδες/ μερίδα

Λάθος! Είναι το έκτο πιο παχυντικό στην λίστα με 414 θερμίδες/ μερίδα