כלי צור וראשי חץ מהתקופה הנאוליתית. צילום: רשות העתיקות

mynet
Created By mynet
On 2018 M02 9
Help Translate This Item
כלי צור וראשי חץ מהתקופה הנאוליתית. צילום: רשות העתיקות

כלי צור וראשי חץ מהתקופה הנאוליתית. צילום: רשות העתיקות