קהילת חדרה והסביבה של החברה להגנת הטבע, מזמינה את הציבור בשבת הקרובה, 10.2.18, להפנינג בבריכת החורף שבביצת זיתא. האירוע יתקיים בין השעות 10:00-13:00 ויכלול תחנות הדרכה, תצפית ופעילות בנושא החיים בבריכ...

mynet
Created By mynet
On 2018 M02 9
Help Translate This Item

קהילת חדרה והסביבה של החברה להגנת הטבע, מזמינה את הציבור בשבת הקרובה, 10.2.18, להפנינג בבריכת החורף שבביצת זיתא. האירוע יתקיים בין השעות 10:00-13:00 ויכלול תחנות הדרכה, תצפית ופעילות בנושא החיים בבריכות החורף וכן סיורים מודרכים קצרים אל שטח הבריכה, בהדרכת מדריכי החברה להגנת הטבע ובשיתוף תושבים - פעילים מחדרה.

אזור זיתא מאוים על ידי תכנית של הותמ"ל לבניית 6,000 יח"ד במזרח העיר.השטח המיועד לתכנית, מהווה בחלקו את שטח ההצפה של ביצת זיתא, וזאת כי רק חלק מהביצה מוכרז כשמורת טבע רשמית.
על פי החברה להגנת הטבע, השכונה המתוכננת תפגע בשטחי ההצפה של זיתא, הן ישירות והן בצורה עקיפה, על ידי השפעות שוליים: תאורה, זבל, רעש, זיהום אוויר, נוכחות מסיבית של בני אדם וחיות בית.

"השטח מהווה כיום שריד כמעט אחרון לשטחי הביצות של חדרה, הוא בעל ערכיות גבוהה והוא יפהפה במיוחד כעת, לאחר הגשמים", מסבירים בחברה להגנת הטבע.
באזור הביצה גדלים מינים ייחודיים (צמחים ובע"ח) לבריכות החורף ולאזורי ביצות, חלקם מינים הנמצאים בסכנת הכחדה. עוד נמצא באזור, פרט בודד של איריס הביצות – מין שנכחד כמעט לחלוטין מאזור השרון.

לביצה חשיבות מיוחדת, גם בשל היותה אזור הניקוז של מי הגשם באזור. רק לפני שבועיים נותקה שכונת בית אליעזר הסמוכה, ממרכז העיר גם בשל הצפות כתוצאה מפגיעה בניקוז הטבעי. אם ייפגעו שטחי ניקוז טבעי נוספים, גם השכונה החדשה (קרי – תכנית הותמ"ל) שמתוכננת סביב בית אליעזר, תסבול מהצפות עתידיות.

מי ומה
  • 1 .
  • 2 .
  • 3 .
  • 4 .
  • 5 .

הגעה: יש לחנות ברחוב יפה נוף, פינת שדרות האביב בחדרה, משם תהיה הכוונה אל הפעילות. האירוע יתקיים בין השעות 10:00-13:00.