Geografiya haqidagi bu testdan insoniyatning faqat 4 foizi o‘ta oladi!

Muhrim A'zamxo'jayev
On Mar 21, 2017