Само високо интелигентните луѓе можат да го решат овој тест на меморијата

Дали вашата меморија е доволно добра за да го положите тестот? Ајде да видиме! :)

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Погледнете ја оваа фотографија...
getty images
Погледнете ја оваа фотографија...
x
Погледнете ја оваа слика...
artcravers.files.wordpress.com
Погледнете ја оваа слика...
x
Погледнете ја оваа низа од броеви:
getty images
Погледнете ја оваа низа од броеви:
x
Погледнете ја сликата
img.playbuzz.com
Погледнете ја сликата
x
А сега тестот...
img.playbuzz.com
А сега тестот...
x
Кое чудовиште не беше дел од фотографијата?
img.playbuzz.com
Кое чудовиште не беше дел од фотографијата?
x
Дали е ова сликата која што ја видовте?
www.thisiscolossal.com
Дали е ова сликата која што ја видовте?
x
Колку ананаси имаше на сликата?
getty images
Колку ананаси имаше на сликата?
x
Колку лилјани имаше на сликата?
artcravers.files.wordpress.com
Колку лилјани имаше на сликата?
x
Кој број не беше во низата на броеви?
img.playbuzz.com
Кој број не беше во низата на броеви?
x
Која боја беа очите на виолетовото чудовиште?
img.playbuzz.com
Која боја беа очите на виолетовото чудовиште?
x
Кој друг број НЕ беше во низата на броеви?
img.playbuzz.com
Кој друг број НЕ беше во низата на броеви?
x
Calculating...
Play Again?

Keep Reading

This post was created by a member of our community, where anyone can post awesome content.

Learn more or Create your own

Facebook Comments

Workaround to expand sticky correctly