איך קראו לאשתו הראשונה של שייקה אופיר?

Maariv
Created By Maariv
On 2019 M05 8
Help Translate This Item
1 / 25
הנס פיין, לעמ

איך קראו לאשתו הראשונה של שייקה אופיר?