Заслуживает ли Зернов дополнительной дисквалификации за фол на Захарчуке?

Championat
Created By Championat
On 2019 M02 12
Help Translate This Item

Заслуживает ли Зернов дополнительной дисквалификации за фол на Захарчуке?