איזו מלה משמשת כפתיחה לכל אחד מהסיפורים?

Getty Images

איזו מלה משמשת כפתיחה לכל אחד מהסיפורים?