כמה חולי סוכרת סוג 2 (סוכרת מבוגרים) ישנם בישראל?

HealthDesk
Created By HealthDesk
On 2018 M11 9
Help Translate This Item

מה אתם יודעים על מחלת הסוכרת?

1 / 15
Getty Images

כמה חולי סוכרת סוג 2 (סוכרת מבוגרים) ישנם בישראל?