מה הקשר בין ביצה לסגלגל? נסו כוחכם בפסיכומטרי

איך אתם בחשיבה מילולית? מה לגבי כמותית? ומה שלום האנגלית שלכם? ערב הבחינה הפסיכומטרית הגדולה, הבאנו לכם 30 שאלות מתוך הדבר האמיתי

Haaretz הארץ
פורסם על ידי Haaretz הארץ (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב- 8 בנוב׳ 2020
1 / 30

בן אדם : בן בליעל. באיזה מהצמדים מתקיים היחס הדומה ביותר?

2 / 30

פר : לנגוח

3 / 30

סגלגל : ביצה

4 / 30

לנמק : השתכנע

5 / 30

מחירון : מחיר

6 / 30

אט : אִטיוּת

7 / 30

יהודה מעדיף טיולים ב _____ על טיולים ב _____, חוץ מבתקופות החמות בשנה, שבהן _____ לטייל ב _____ .(בחרו בהצעה המתאימה ביותר להשלמת החסר)

8 / 30

יתרונו של הירחון "למנהל" טמון ביכולתו להציג בהרחבה נושאים כלכליים שעל פי רוב אינם מוכרים למנהלים. משום כך _____ שעורכיו בחרו _____ מערכת המס במדינה, נושא _____ לרוב המנהלים, וודאי _____ להם להשקיע מזמנם היקר בקריאה על אודותיו.

9 / 30

מאיר, החשוד העיקרי בפרשה, טוען שביום רביעי בשעה_____ בערב היה בביתו וצפה בטלוויזיה, _____ ייתכן שאמת בפיו: בתיעוד שיחות הטלפון שלו מאותו היום מופיעה שיחה שיצאה ממשרדו של מאיר בשעה _____ ,והיות שהנסיעה ממקום עבודתו לביתו אורכת חצי שעה לכל _____ , הרי שככל הנראה הגיע לביתו _____ .

10 / 30

"הינשוף של מינרווה", כתב הפילוסוף פרידריך הֵגֶל על סמלה של אלת החוכמה הרומית, "מעופף רק בחשכת בין הערביים", ובכך התכוון לומר שאנו יכולים לתפוס את מלוא משמעותו של אירוע היסטורי רק בדיעבד. אם נרחיב את המשל של הגל, נוכל לומר ש"שעות היום" משולות -

11 / 30

בספר "תולדות הלומברדים" נכתב: כי אמנם היו הלומברדים חדורי רוח של אי-סובלנות יבואו אמרותיהם ויעידו: "מי שאינו לומברדי, לא יעמדו לו זכויות כלשהן". איזו מן הטענות המוצעות מציגה באופן המדויק ביותר את הרעיון המובע במשפט שלעיל?

12 / 30

בכל הבקרים שאין בהם ישיבת הנהלה בחברה שיעל עובדת בה, ורק בבקרים אלו, יעל מתאמנת אימון כושר. באימון זה היא יוצאת תמיד לריצה בפארק ב-7:00, אלא אם יורד גשם כבד מאוד, או אז יעל אינה יוצאת לפארק, ותחת זאת היא רצה על מסילת הכושר בביתה. איזו מן ההתרחשויות הבאות תיתכן?

13 / 30

אם גוזרים פיסת נייר בצורת_____ לשניים, לא ייתכן ששתי פיסות הנייר שיתקבלו יהיו גם הן _____ .

14 / 30

סוניה אוכלת קובייה אחת של שוקולד חלב ו-9 קוביות של שוקולד מריר ביום. ריטה אוכלת 13 קוביות של שוקולד חלב ו-2 קוביות של שוקולד מריר בשבוע. כמה קוביות שוקולד סך הכול אוכלות שתיהן בארבעה שבועות?

15 / 30

דבורה אחת שותה צוף מ-5 פרחים ב-20 דקות. אם כל הדבורים שותות בקצב קבוע ושווה, מכמה פרחים ישתו 3 דבורים צוף בשעה?

16 / 30

מבין המספרים השלמים בין 10 ל-60, כמה מספרים יש שספרת העשרות שלהם גדולה ב-2 מספרת האחדות שלהם?

17 / 30

בכד יש 6 כדורים אדומים ו-4 כדורים שחורים. איילת הוציאה באקראי, ללא החזרה, 5 כדורים מהכד. מה הסיכוי שלפחות אחד מהכדורים שהוציאה איילת הוא אדום?

18 / 30

נתונים משולש שווה-צלעות וריבוע. היקף המשולש שווה לחצי מהיקף הריבוע. מה היחס בין אורך צלע במשולש לבין אורך צלע בריבוע?

19 / 30

במפעל אריזה ממלאים ארגזי תפוחים וארגזי אפרסקים. בכל ארגז נארזים 100 פֵּרות. בכל ארגז תפוחים 3 פגומים, ובכל ארגז אפרסקים 12 פגומים. באחד מימי העבודה היה מספר ארגזי התפוחים שמילאו גדול פי 3 ממספר ארגזי האפרסקים שמילאו. מתוך כל הפֵּרות הפגומים שנארזו באותו יום, מה היה היחס בין מספר התפוחים למספר האפרסקים?

20 / 30

n הוא המספר התלת-ספרתי הגדול ביותר שמתחלק ב-7 ללא שארית. מהי ספרת האחדות של n?

21 / 30

A light year is the _____ that light travels in one year: 9.46 trillion kilometers. ((Choose the answer which best completes the sentence

22 / 30

There is an old Irish _____ that a new broom sweeps clean, but the old broom knows all the corners

23 / 30

Recent research _____ what many people were taught as children: breakfast is the most important meal of the day

24 / 30

The fruit of an oak tree is called an acorn. ((Choose the restatement which best expresses the meaning of the original sentence)

25 / 30

"Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best". Bob Talbert

26 / 30

When darkness falls, hippopotamuses venture ashore to forage for food

27 / 30

The popularity of Thomas Babington Macaulay's poetry waned during the 1900s

28 / 30

הסקה מתרשים (השאלות מכאן ואילך מתייחסות לתרשים ולהסבר שבתחתית השאלון): ביתו של עידן נמצא במקום שאף סניף אינו מבצע אליו משלוחים. ייתכן שביתו של עידן נמצא _____ ק"מ מזרחה מתחנת הרכבת, ו- _____ ק"מ צפונה ממנה

29 / 30

"סניף קטן" הוא סניף שמספר העובדים שבו קטן ממספר העובדים בכל אחד מהסניפים שאזור המשלוחים שלהם חופף חלקית לאזור המשלוחים שלו. כמה מהסניפים הם סניפים קטנים?

30 / 30

באיזו רשת, ככל שסניף צפוני יותר, כך טווח המשלוחים שלו קטן יותר?

30
שאלות וסיימנו
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021