עד כמה אתה מחוברים?

מכורים לפייסבוק? חיות פוליטיות? בואו נראה אם תצליחו לנחש איזה מהפוליטיקאים אחראיים לפרסום הסטטוסים הבאים...

vote4tomorrow
Created By vote4tomorrow
On 2015 M02 22
1 / 11

1. "אנחנו לא מקבלים את ההפרדה הדיכוטומית בין המדיני לכלכלי, מאז ומתמיד אנחנו מקדמים חברה צודקת: כזו שלא יכולה להתקיים בתוך כלכלה מעוותת, ריכוזית, מושחתת ואי שוויונית כמו הכלכלה הישראלית, ולא יכולה להתקיים כשאנחנו כובשים עם אחר".