בשיר "Heroes" מופיעה המילה 'המנון'. איך אומרים המנון באנגלית?

1 / 7

בשיר "Heroes" מופיעה המילה 'המנון'. איך אומרים המנון באנגלית?