מהו התאריך העברי של החג?

בדקו: עד כמה אתם מכירים את חג השבועות?

1 / 6

מהו התאריך העברי של החג?