מתי מתחילים לבנות את הסוכה?

1 / 9

מתי מתחילים לבנות את הסוכה?