כמה בני נוער בישראל עובדים (או מחפשים עבודה)?

זכויות הנוער

1 / 5

כמה בני נוער בישראל עובדים (או מחפשים עבודה)?