למה נחגג החג הזה?

בדקו: עד כמה אתם מכירים את יום ירושלים?

1 / 5

למה נחגג החג הזה?