באיזה שנה נוסדה ארצות הברית?

frogi.co.il
Created By frogi.co.il
On 2019 M07 4
Help Translate This Item

שחקו וגלו: עד כמה אתם מכירים את ארה"ב

1 / 6

באיזה שנה נוסדה ארצות הברית?