"אני יודעת שכל זה נגמר מחר, אז זה חייב להיות היום"

1 / 7

"אני יודעת שכל זה נגמר מחר, אז זה חייב להיות היום"