מי לא מתעסק ברגשות יותר מדי?

עד כמה אתם מכירים את השירים של קרן פלס?

1 / 10

מי לא מתעסק ברגשות יותר מדי?