A mund ta gjeni objektin e çuditshëm në këto foto?

A i keni sytë e shqiponjës?

kuize.net
Created By kuize.net
On 2017 M02 8

Gjejeni shkronjën 'T' (nuk është e kuqe).

Gjejeni pandën në mesin e qenve.

Gjejeni Mbretëreshën Elizabetë II në mesin e këtyre qenve

Gjejeni këlyshin në mesin e këtyre pandave.

Gjejeni kërfilin me katër gjethe.

Gjejeni macen në mesin e këtyre bufëve

Gjejeni pandën këtu.

Gjejeni shkronjën 'C' në mesin e shkronjave 'O.'

Gjejeni pataten në mesin e brejtësve.

Gjejeni pandën në mesin e këtyre ushtarëve.

Gjejeni tërfilin me katër gjethe këtu.

Gjejeni vezën në mesin e lepujve.

Gjejeni pandën në mesin e dordolecëve.

Gjejeni lepurin në mesin e maceve.

Gjejeni pandën në mesin e këtyre njerëzve.