שטיפת מוח - חידון #108

חידון הטריוויה המדעית של מכון דוידסון

Davidson Institute for Science Education
פורסם על ידי Davidson Institute for Science Education
ב- Nov 9, 2019
Help Translate This Item

שטיפת מוח - חידון #108

1 / 10

עַשֶשֶת היא מחלה של... 

2 / 10

בפיזיקה, מהו תֶנָע (momentum)?

3 / 10

איזה בעל חיים הוא הערפד? 

4 / 10

ענני גשם מכילים מאות טונות של מים, כיצד הם מרחפים באוויר? 

5 / 10

מה תפקידם של תאי B? 

6 / 10

מה זה טריטיום (Tritium)? 

7 / 10

לאיזה תחום קשור פרוטוקול RSA? 

8 / 10

מה זה הֶלְיוֹפַּאוּזָה (Heliopause)?

9 / 10

מה חוקר תחום המִירְמֶקוֹלוֹגְיָה (Myrmecology)?

10 / 10

לאיזה תחום שייך מודל חמשת הגורמים (Big Five)?

10
שאלות וסיימנו