הקמע של איזו קבוצה הוא הבוילר הזה?

1 / 20

הקמע של איזו קבוצה הוא הבוילר הזה?