Աշխարհընկալումն որոշող թեստ

Թեստ

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Առաջին հայացքից քանի ոտք (թաթ) եք այստեղ տեսնում.
images.flatworldknowledge.com
Առաջին հայացքից քանի ոտք (թաթ) եք այստեղ տեսնում.
x
Այս նկարի կենտրոնում գտնվող մարդիկ գնում են.
lorrainecoleman.files.wordpress.com
Այս նկարի կենտրոնում գտնվող մարդիկ գնում են.
x
Այս երկու դեղին գծերից ո՞րն է ավելի երկար.
answcdn.com
Այս երկու դեղին գծերից ո՞րն է ավելի երկար.
x
Ի՞նչ եք տեսնում առաջին հայացքից
www.mcsixtyfive.com.au
Ի՞նչ եք տեսնում առաջին հայացքից
x
Այս նկարի բոլոր գծերը ուղիղ են.
istockphoto
Այս նկարի բոլոր գծերը ուղիղ են.
x
Այստեղ բոլոր կարմիր շրջանագծերը տարբեր չափսերի են.
Այստեղ բոլոր կարմիր շրջանագծերը տարբեր չափսերի են.
x
Այստեղ քանի՞ կռապաշտ եք հասցնում հաշվել, մինչ նրանք կվերածվեն ջրի.
ic.pics.livejournal.com
Այստեղ քանի՞ կռապաշտ եք հասցնում հաշվել, մինչ նրանք կվերածվեն ջրի.
x
Ավտոմեքենաները արդյոք նո՞ւյն չափսի են
distractify.imgix.net
Ավտոմեքենաները արդյոք նո՞ւյն չափսի են
x
Այս ալիքները շարժվում են...
mental.visnsoft.com
Այս ալիքները շարժվում են...
x
Ի՞նչ կենդանի եք տեսնում այստեղ առաջին հերթին.
www.sentientdecisionscience.com
Ի՞նչ կենդանի եք տեսնում այստեղ առաջին հերթին.
x
Calculating...
Կրկի՞ն խաղալ

Keep Reading

Այս նյութը ստեղծվել է մեր համայնքի անդամներից մեկը։ Այդ համայնքում յուրաքանչյուրը կարող է նյութեր հրապարակել։ Իմացեք ավելին, թե ինչպես ստեղծեք ձեր նյութը։

Learn more or Create your own

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություն

Workaround to expand sticky correctly