Սասունցի Դավիթը

Հարցերը կազմեցին Եթեր Սիմոնյանը,Սոֆի Նահապետյանը,Ալեքս Յակովլևը:

Anushka
Created By Anushka
Waiting for publish
1 / 5

Մեր էպոսը ո՞վ է առաջին անգամ գրի առել: