בחנו את עצמכם: מי מהמנטורים אמר מה?

רשת13
Created By רשת13
On 2019 M07 7
Help Translate This Item
1 / 16

נתחיל בשאלה קלה:
מי המנטור שצעק באולפן "אני חולה על שווארמה"?