האם יש לכם מפלצות קטנות בבית?

רשת13
Created By רשת13
On 2019 M11 10

הבאתם לילדים צבעים לשעת ציור,
איפה הם ציירו?

הגיע זמן מקלחת

אתם בישיבה חשובה בבית השימוש, והילדים רוצים מכם משהו

אתם צופים בטלוויזיה בסלון,

אחרי שהשכבתם את הילדים לישון

איך נראית שגרת הבוקר שלכם?

אתם באמצע יום עמוס בעבודה

מה רמת הווליום אצלכם בבית?

איך נוהל הכנת שיעורי הבית
אצלכם בבית עובד?

מוכנים לעוד ילד?

הילדים בדרך לסבא וסבתא

מלאכים

מלאכים

מפלצות קטנות

מפלצות קטנות