אז כמה אתם באמת שותים? ענו על הסקר

yifat sani
Created By yifat sani
On 2018 M06 11
Help Translate This Item

כמה מים אתם שותים ביום?

Getty Images

האם חוויתם התייבשות בשנה האחרונה?

Getty Images

האם אתם מכניסים משהו למים כדי לשפר את הטעם שלהם?

איך אתם שותים את המים שלכם?