Та хэнэггүй юу эсвэл хэт эмзэг хүн үү?

Таны оюун санаа, сэтгэлгээ ямар төрөлд хамаардаг вэ?

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Та Бурханд итгэдэг үү?
Та амьдралаа бодитойгоор төлөвлөсөн үү?
Та өөрийгөө шашин шүтдэг хүн гэж боддог уу?
Та төлөвлөгөөний дагуу амьдарч байна уу?
Амьдралын утга учирын талаар боддог уу?
Та өөрийгөө ЗӨВ газар, ЗӨВ цаг үед байгаа гэдэгтээ итгэдэг үү?
Та ер нь өөрийгөө энэ хорвоо дээр яах гэж төрсний талаар бодож байсан болов уу?
Та өөрийгөө ямар нэгэн зорилготой энэ хорвоо дээр ирсэн гэж бодож байсан уу?
Calculating...
Дахин тоглох

Keep Reading

Энэ нийтлэлийг манай нэгэн гишүүн үүсгэсэн бөгөөд энд хүссэн хүн бүр гайхалтай контент нийтлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах буюу өөрийн нийтлэлийг үүсгэх

Фейсбүүк коммент

Workaround to expand sticky correctly