Embed Embed This Section
Embed this
Instant Articles supported Click here to embed
Embed a constantly updated feed of playful items about .
Embed Script
Copied to clipboard
We've got a new embed code! Click here if you have any questions.
By Embedding, you agree that you have read and accepted the Publisher Terms and Conditions, the Terms of Use and the Privacy Policy.

Start Full Screen
Display share buttons (will redirect to your page)
Use facebook comments
Display item info (the thumbnail, name, description and editor)

Embed Playbuzz in your website with our WordPress plugin

Are you a publisher? Click here

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Next
Ո՞ր սեղանն է ավելի երկար.
Ո՞ր սեղանն է ավելի երկար.
x
Նրանք նույն չափսի են։
Նրանք նույն չափսի են։
x
2
Next
Այս շրջանները նո՞ւյն գույնի են.
color spots
color spots
Այս շրջանները նո՞ւյն գույնի են.
x
Այս շրջանները նո՞ւյն գույնի են.
color spots
Այս շրջանները նո՞ւյն գույնի են.
x
3
Next
Օվալաձև ֆորմաները շարժվո՞ւմ են, թե՞ ոչ.
Օվալաձև ֆորմաները շարժվո՞ւմ են, թե՞ ոչ.
x
Օվալաձև ֆորմաները շարժվո՞ւմ են, թե՞ ոչ.
Օվալաձև ֆորմաները շարժվո՞ւմ են, թե՞ ոչ.
x
4
Next
Կետերը փոխո՞ւմ են գույնը.
Herman Grid
Herman Grid
Կետերը փոխո՞ւմ են գույնը.
x
Կետերը փոխո՞ւմ են գույնը.
Herman Grid
Կետերը փոխո՞ւմ են գույնը.
x
5
Next
Քանի՞ կող ունի այս ռուբիկը.
Քանի՞ կող ունի այս ռուբիկը.
x
Սա ընդամենը նկար է և չունի կողեր։
Սա ընդամենը նկար է և չունի կողեր։
x
6
Next
Բրնձի այս հատիկները շարժվո՞ւմ են.
ricewave
ricewave
Բրնձի այս հատիկները շարժվո՞ւմ են.
x
Բրնձի այս հատիկները շարժվո՞ւմ են.
ricewave
Բրնձի այս հատիկները շարժվո՞ւմ են.
x
7
Next
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտվում աղջիկը.
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտվում աղջիկը.
x
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտվում աղջիկը.
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտվում աղջիկը.
x
8
Next
Քառակուսիների տակ գտնվող գծերը թե՞ք են, թե՞ ուղիղ.
cafe-wall illusion
cafe-wall illusion
Քառակուսիների տակ գտնվող գծերը թե՞ք են, թե՞ ուղիղ.
x
Քառակուսիների տակ գտնվող գծերը թե՞ք են, թե՞ ուղիղ.
cafe-wall illusion
Քառակուսիների տակ գտնվող գծերը թե՞ք են, թե՞ ուղիղ.
x
9
Next
 С ուղիղը ո՞ր ուղիղի շարունակությունն է.
continuing lines
continuing lines
С ուղիղը ո՞ր ուղիղի շարունակությունն է.
x
 С ուղիղը ո՞ր ուղիղի շարունակությունն է.
continuing lines
С ուղիղը ո՞ր ուղիղի շարունակությունն է.
x
10
Next
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտում գլուխը այս Տիրանոզավր Ռեքսը.
Ո՞ր ուղղությամբ է պտտում գլուխը այս Տիրանոզավր Ռեքսը.
x
Wow!
x
11
Next
Այս գծերից ո՞րն է ամենաերկարը.
7812_full_image
7812_full_image
Այս գծերից ո՞րն է ամենաերկարը.
x
Այս գծերից ո՞րն է ամենաերկարը.
7812_full_image
Այս գծերից ո՞րն է ամենաերկարը.
x
12
Next
Ո՞ր գիծն է ավելի երկար.
longer line
longer line
Ո՞ր գիծն է ավելի երկար.
x
Ո՞ր գիծն է ավելի երկար.
longer line
Ո՞ր գիծն է ավելի երկար.
x
13
Next
Նարնջագույն շրջանագծերից ո՞րն է մեծ.
Ebbinghaus illusion_Titchener circles
Ebbinghaus illusion_Titchener circles
Նարնջագույն շրջանագծերից ո՞րն է մեծ.
x
Նարնջագույն շրջանագծերից ո՞րն է մեծ.
Ebbinghaus illusion_Titchener circles
Նարնջագույն շրջանագծերից ո՞րն է մեծ.
x
14
Next
Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ՝ А՞-ն, թե՞  В-ն
files.adme.ru
files.adme.ru
Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ՝ А՞-ն, թե՞ В-ն
x
Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ՝ А՞-ն, թե՞  В-ն
Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ՝ А՞-ն, թե՞ В-ն
x
15
Next
Նայիր նկարի կենտրոնի պլյուսին։ Հոլիվուդյան աստղերը անսպասելի վերածվո՞ւմ են հրեշների.
Նայիր նկարի կենտրոնի պլյուսին։ Հոլիվուդյան աստղերը անսպասելի վերածվո՞ւմ են հրեշների.
x
Նայիր նկարի կենտրոնի պլյուսին։ Հոլիվուդյան աստղերը անսպասելի վերածվո՞ւմ են հրեշների.
Նայիր նկարի կենտրոնի պլյուսին։ Հոլիվուդյան աստղերը անսպասելի վերածվո՞ւմ են հրեշների.
x
16
Next
Եվ վերջապես, նայիր դեմքի կենտրոնի երեք կետերին։ Նայիր 10 վայրկյան։ Հետո պտտվիր և նայիր հարթ ու դատարկ որևէ պատի կամ առաստաղին.
blogg.passagen.se
blogg.passagen.se
Եվ վերջապես, նայիր դեմքի կենտրոնի երեք կետերին։ Նայիր 10 վայրկյան։ Հետո պտտվիր և նայիր հարթ ու դատարկ որևէ պատի կամ առաստաղին.
x
Եվ վերջապես, նայիր դեմքի կենտրոնի երեք կետերին։ Նայիր 10 վայրկյան։ Հետո պտտվիր և նայիր հարթ ու դատարկ որևէ պատի կամ առաստաղին.
blogg.passagen.se
Եվ վերջապես, նայիր դեմքի կենտրոնի երեք կետերին։ Նայիր 10 վայրկյան։ Հետո պտտվիր և նայիր հարթ ու դատարկ որևէ պատի կամ առաստաղին.
x
Շնորհավորում ենք։ Ձեր միավորը:

Keep Reading

Այս նյութը ստեղծվել է մեր համայնքի անդամներից մեկը։ Այդ համայնքում յուրաքանչյուրը կարող է նյութեր հրապարակել։ Իմացեք ավելին, թե ինչպես ստեղծեք ձեր նյութը։

Learn more or Create your own

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություն

Workaround to expand sticky correctly